Genel Bakiş

Müşteri Hizmetleri


Çağrı Merkezi

Tel:(212)331 21 99
Fax:(212)332 16 78
E-mail:mhd@netex.com.tr

 Prosedürler

Ürünlere ilişkin garanti ve hizmetler, üretici/ithalatçı firmalar tarafından belirlenmektedir. Bu bağlamda firmamız, ilgili firmaların hem garanti kapsamı dışında kalan konu başlıklarını, hem de tarafınıza sağlanacak servis hizmetlerimizin daha verimli yürütülebilmesine ilişkin bilgileri, sizlerle paylaşmayı hedeflemiştir.

Garanti kapsamı dışında kalan koşullar: 

 • Yetkili teknik servis noktaları haricinde verilmiş olan bakım-onarım veya destek hizmeti 
 • Ürünü, kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı; özellikle teknik işletim koşulları dışında çalıştırmak 
 • Ürünün, kullanım veya depolama noktasının elverişsiz olması (nem, toz, pis, aşırı sıcak-soğuk vb.) 
 • Virüs bulaşması 
 • Ürüne özgü, Garanti Belgesi’nde kapsam dışı olduğu belirtilmiş tüm noktalar 
 • Üretici firma haricinde yüklenmiş standart dışı yazılımlar 
 • Standart dışı temizlik ürünlerinin kullanımından kaynaklanan zarar veya hasarlar 
 • Üretici firmanın, standart konfigürasyonuna uyumsuz donanım birimlerinin neden olabileceği    hasarlar 
 • Kullanıcıdan kaynaklanan darbe veya nakliye (kargo) sırasında meydana gelebilecek kaza ve/veya hasarlar 
 • Üreticinin orijinal olarak belirttiği seri numarasının tahrip edilmesi 
 • Yazılım verilerini saklama üniteleri (disket, CD, DVD ve manyetik teyp vb.) 
 • Yangın, yıldırım düşmesi ve sel gibi doğal afetlerden meydana gelecek hasar ve arızalar
 • Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma, faz grubunun değiştirilmesi, ani voltaj değişiklikleri, gerekli topraklama tedbirlerinin alınmaması  
 • Kesintisiz güç kaynaklarında, akü değişimi sırasında aynı tip ve numaralara sahip aküler kullanılmaması
 • Kullanıcının yedek almaması veya veri transferi esnasında uğrayacağı bilgi kayıpları 
 • Garanti kapsamındaki ürüne ilişkin, Satış Faturası ve/veya Garanti Belgesinin ibraz edilememiş olması 
 • Değişim amaçlı, 15 (onbeş) günü aşmayan ürünler haricindeki kargo ücretleri müşteriye aittir. 
 • Müşteri Hizmetleri Departmanı adına yapılacak tüm teslimlerde (iade/değişim/onarım/DOA) sevk irsaliyesi aranır. 
 • Arıza onarım için yurt dışına gönderilen ürünlerin ortalama dönüş süresi, ürünün yetkili servis noktasına tesliminden itibaren 30 (otuz) gündür. 
 • Garanti Belgeleri, satın alınan ürüne ilişkin faturanın tarih ve sayısı ile, ürünün seri numarasını içermelidir. 
 • Garanti kapsamı dahilinde değişim yapılmış ürünler, kullanılmış ancak çalışır ve yeni görünüme sahip ürünler olabilir. 
 • Garanti kapsamında onarımı mümkün olmayan, aynı arızayı 2 (iki) kereden fazla tekrarlayan veya 4 (dört) ten fazla farklı arıza yapan ürünler için birebir değişim yapılır. 
 • Satın alma tarihinden itibaren 15 (onbeş) günü geçmiş olan ürünlerin iade ve değişim talepleri, geçerli değildir. 
 • İade veya değişimini talep ettiğiniz ürünü, mutlaka orijinal ambalajı içinde, tüm parçaları eksiksiz ve faturamızın bir kopyası ile gönderiniz. Aksi taktirde talebiniz kabul edilmeyecektir. 
 • Ürün iade ve değişim talebi, Yetkili Servis Noktasında yapılacak inceleme sonucu değerlendirilecektir.
 • Onarımı tamamlanmış 90 (doksan) günden fazla bekletilen ürünler için sorumluluk kabul edilmez.

Contact

Senol Turhan

sturhan@netex.com.tr